Kurse

Kurs-Nr. Titel Beginn Ende Ort Preis
Auf-1 Auffrischungssegelkurs 11. Mai 2019 11. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-1 Segelschnupperkurs 11. Mai 2019 11. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Auf-2 Auffrischungssegelkurs (2) 12. Mai 2019 12. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-2 Segelschnupperkurs (2) 12. Mai 2019 12. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Auf-3 Auffrischungssegelkurs (3) 18. Mai 2019 18. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-3 Segelschnupperkurs (3) 18. Mai 2019 18. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Auf-4 Auffrischungssegelkurs (4) 19. Mai 2019 19. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-4 Segelschnupperkurs (4) 19. Mai 2019 19. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Auf-5 Auffrischungssegelkurs (5) 25. Mai 2019 25. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-5 Segelschnupperkurs (5) 25. Mai 2019 25. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Auf-6 Auffrischungssegelkurs (6) 26. Mai 2019 26. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-6 Segelschnupperkurs (6) 26. Mai 2019 26. Mai 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
SBF-See-2 SBF-See 28. Mai 2019 6. Jul 2019 Freiburg / Breisach 349,00 EUR pro Platz
Auf-7 Auffrischungssegelkurs (7) 1. Jun 2019 1. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-7 Segelschnupperkurs (7) 1. Jun 2019 1. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-8 Segelschnupperkurs (8) 2. Jun 2019 2. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-9 Segelschnupperkurs (9) 8. Jun 2019 8. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-10 Segelschnupperkurs (10) 9. Jun 2019 9. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
SBF-2018-1 SBF-Binnen Segeln 10. Jun 2019 21. Jun 2019 Schluchsee - Aha 495,00 EUR pro Platz
GK-01 Segelgrundkurs 10. Jun 2019 14. Jun 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
Sch-11 Segelschnupperkurs (11) 15. Jun 2019 15. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-12 Segelschnupperkurs (12) 16. Jun 2019 16. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
GK-02 Segelgrundkurs (2) 17. Jun 2019 21. Jun 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
Sch-13 Segelschnupperkurs (13) 22. Jun 2019 22. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-14 Segelschnupperkurs (14) 23. Jun 2019 23. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-15 Segelschnupperkurs (15) 29. Jun 2019 29. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
Sch-16 Segelschnupperkurs (16) 30. Jun 2019 30. Jun 2019 Schluchsee - Aha 50,00 EUR pro Platz
GK-03 Segelgrundkurs 29. Jul 2019 2. Aug 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
SBF-See-3 SBF-See 5. Aug 2019 17. Aug 2019 Freiburg / Breisach 349,00 EUR pro Platz
SBF-2018-2 SBF-Binnen Segeln (2) 5. Aug 2019 16. Aug 2019 Schluchsee - Aha 495,00 EUR pro Platz
GK-04 Segelgrundkurs 5. Aug 2019 9. Aug 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
GK-05 Segelgrundkurs (2) 12. Aug 2019 16. Aug 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
GK-06 Segelgrundkurs (3) 26. Aug 2019 30. Aug 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
SBF-2018-3 SBF-Binnen Segeln 2. Sep 2019 13. Sep 2019 Schluchsee - Aha 495,00 EUR pro Platz
GK-07 Segelgrundkurs (4) 2. Sep 2019 6. Sep 2019 Schluchsee - Aha 240,00 EUR pro Platz
SBF-See-4 SBF-See 24. Sep 2019 19. Okt 2019 Freiburg / Breisach 349,00 EUR pro Platz
SRC-4 SRC 5. Okt 2019 19. Jan 2019 Freiburg 189,00 EUR pro Platz
SBF-See-5 SBF-See 12. Nov 2019 30. Nov 2019 Freiburg / Breisach 349,00 EUR pro Platz